• Direct in contact met onze eindgebruikers via Facebook

SRO

Online ambitie klant

SRO ondersteunt gemeentes bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en beheer van maatschappelijk vastgoed. Niet alleen verhuurt, beheert en onderhoudt SRO zwembaden,  sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed maar verzorgt ook de dienstverlening daaromheen. De online ambitie van SRO is in direct contact te zijn en blijven met de eindgebruikers van deze accommodaties.

Uitvoering

Er is een analyse gemaakt van de huidige online kanalen die SRO inzet. Daarbij is een advies geschreven welke communicatie kanalen kansen bieden om bovenstaande doelstelling te realiseren. Vervolgens is gestart met het opzetten van 3 facebook pagina’s voor de accommodaties Bad Bloemendaal in Nijkerk, Out in Action in Amersfoort en de Planeet in Haarlem.

Resultaat

Foto’s van afzwemmen en feestjes.  Vragen en mededelingen over openingstijden, zwemlessen. Bezoekers kunnen hiervoor naar Facebook alles is terug te vinden op de pagina’s. Het aantal likes is groeiende en mensen van SRO worden steeds enthousiaster over de mogelijkheden. Hierdoor wordt
de inzet van Facebook wordt steeds belangrijker.

Case in het kort

  • Social media advies
  • Facebook pagina’s
  • Weerbericht app
 
Afbeeldingen